Familjefrid Kronoberg

Att växa upp i ett hem med våld och hot skapar känslor av otrygghet. Våldet blir ofta en hemlighet som man sällan berättar om för någon utomstående.

Vi på Familjefrid Kronoberg finns till för dig som är barn eller ungdom i en familj där någon utsätts för våld eller hot. Vi tar även emot vuxna. Med våld menar vi också psykiska kränkningar. Att en person i ett förhållande är mycket svartsjuk på sin partner övergår ofta till en sorts psykiskt eller fysiskt våld. Både den som blivit slagen eller hotad av sin närstående, och den som slagit eller hotat kan få hjälp och stöd hos oss.

Till Familjefrid Kronoberg får du komma gratis för att prata med erfarna behandlare. Vi erbjuder både individuella samtal, men också grupper för barn och ungdomar samt vuxna med liknande erfarenheter. Under samtalen är det dina upplevelser som är det allra viktigaste, och din närstående vuxne är bara med i första och sista samtalet. Genom samtalen får du möjlighet att bearbeta dina upplevelser. Målet med samtalen är att du ska må bättre och se hoppfullt på framtiden.

För att komma i kontakt med oss på Familjefrid Kronoberg kan du själv ringa eller mejla. Du kan också be en vuxen eller kompis ringa. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte pratar om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Däremot har vi anmälningsplikt. Det betyder att vi måste anmäla till socialtjänsten om något kommer upp under samtalet som gör att vi känner särskild oro. Vi skriver heller inga journaler.

Besök Familjefrid Kronoberg

Sandgärdsgatan 24, Växjö

Postadress Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberg
Box 1222
351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 5 juli 2024