Rådgivningstelefon - barn och ungdomar

Vill du fråga om råd eller anmäla om du tror att ett barn far illa eller har problem? 

Du kan ringa till Växjö kommun och få råd om vart du ska vända dig om du själv eller någon i din närhet inte har det bra.

Telefonnummer

0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)

Senast uppdaterad: 7 december 2023