Digital tillsyn via kamera

Tillsyn via en digital trygghetskamera passar dig som bara behöver tillsyn.

Du som även behöver annan hjälp får fysiska besök för de insatserna.

Så går det till

En trygghetskamera monteras hemma hos dig så att din säng eller annan vald plats syns på bilden. Vid överenskommen tid aktiverar behöriga medarbetare trygghetskameran för att se att du befinner dig där du ska.

Om du inte befinner dig där du ska, väntar medarbetaren en stund och gör sedan en ny tillsyn. Om du fortfarande inte syns i bild, om något verkar ha hänt, eller om tekniken inte fungerar kommer medarbetarna och gör ett fysiskt besök.

Trygghetskameran används bara vid de tillfällen vi har kommit överens om. Övrig tid är trygghetskameran avstängd och kan inte användas.

Bra att veta:

  • Det är bara behöriga medarbetare som kan utföra tillsynen.
  • Inget bildmaterial spelas in eller sparas.
  • Alla digitala tillsyner registreras där man kan se vem som har gjort tillsynen, när den gjordes och hur länge den varade.
  • Trygghetskameran fungerar i mörker, så du behöver inte ha några extra lampor tända.

Avgifter och kostnader

Taxan är densamma som annan hemtjänst. Du ansöker om e-tillsyn via e-tjänst eller blankett. Skriv i fritexten att det gäller e-tillsyn.

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. (omsorgsförvaltningen)

Senast uppdaterad: 5 juli 2023