Hälsofrämjande hembesök

Växjö kommun erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande hembesök för att öka din trygghet och hjälpa dig att bibehålla hälsna genom samtal om kost, motion och tips om aktiviteter.

Att vara aktiv och känna trygghet i sin vardag är viktigt för fysiskt och psykiskt välmående. Syftet med hembesöken är att hjälpa till att bibehålla hälsa, förebygga psykisk ohälsa och fallolyckor. Vi utgår från dina önskemål och behov. Besöket tar cirka en timme och omfattar bland annat:

  • Samtal om din nuvarande vardag och situation
  • Kost
  • Motion
  • Sömn
  • Åtgärder för att förebygga fall. Där vi tipsar om rörelse och aktivitet
  • Tips om vart du kan vända dig för mer hjälp, nu eller vid behov i framtiden
  • Råd och stöd var du vänder dig för att minska känsla av ofrivillig ensamhet

Det är rehabassistenter som gör hembesöken och de har på sig en väl synlig legitimation. Vid hembesöket lämnas en skriftligt dokumentering om vad som gicks igenom. Cirka en månad efter hembesöket erbjuds du en uppföljning via telefon, digitalt eller hembesök.

Kontakt

För att boka ett besök ringer du Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470- 410 00. Därefter tar en rehabassistent kontakt med dig för att boka in ett möte.

Senast uppdaterad: 28 november 2023