Sandsopning 2024

Här hittar du information om sandupptagningen i Växjö kommun. När vädret tillåter påbörjas sandupptagning av den sand som använts för halkbekämpning under vintern på våra gator, gång- och cykelvägar.

Tidplan

Sandupptagningen påbörjas preliminärt vecka 12 med reservation för att förseningar kan uppstå. Tidplanen för sandupptagningen kan komma att justeras om det händer saker som inte går att påverka. Det kan exempelvis handla om att vädret (regn och kyla) inte gör det möjligt att ta upp sanden.

Turordning

Tabellen nedan visar turordningen för olika områden. Cykelvägarna sopas i första hand. Det går inte att säga någon exakt tid för när vi sopar just ditt område, utan varje område sopas enligt turordning i tabellen. Listan uppdateras i takt med att områden blir klara.

Turordning för sandupptagning i Växjö stad 2024
Status Turordning område Anmärkning
Grön 1. Centrum
Grön 2. Öster
Grön 3. Högstorp
Blå 4. Hov
Grön 5. Vikaholm
Blå 6. Teleborg
Grön 7. Söder
Blå 8. Öjaby
Blå 9. Räppe/Bredvik/Bergsnäs
Blå 10. Väster
Blå 11. Hovshaga
Blå 12. Östra Lugnet/Lugnet
Blå 13. Sandsbro
Röd 14. Norr
  • Sandsopning är färdig i området
  • Grovsopning är påbörjad i området
  • Sandsopning är inte påbörjad i området
Turordning för sandupptagning tätorter 2024
Status Turordning område Anmärkning
Grön 1. Braås/Böksholm/Dädesjö
Grön 2. Furuby/Åryd
Grön 3. Rottne/Åby/Brittatorp
Blå 4. Lammhult
Blå 5. Gemla/Öja
Blå 6. Dänningelanda/Vederslöv/Tävelsås
Röd 7. Nöbbele/Ingelstad
  • Sandsopning är färdig i området
  • Grovsopning är påbörjad i området
  • Sandsopning är inte påbörjad i området

 

Vanliga frågor och svar om sandupptagning

Sanden sopas upp i två steg. Först tar en lastbil upp det grova gruset. Någon dag därefter kommer en sopbil som dammsuger upp det finkorninga gruset. När vi är klara med en stadsdel eller tätort kan det hända att vi behöver komma tillbaka och sopa där vi tidigare inte kommit åt.

När vi planerar för sandupptagningen tar vi fram en turordningslista som följer ett schema som rullar och varierar från år till år. Cykelvägarna sopas i första hand.

Sanden sopas upp i två steg. Först tar en lastbil upp det grova gruset. Någon dag därefter kommer en sopbil som dammsuger upp det finkorninga gruset. Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. När vi är klara med en stadsdel eller tätort kan det hända att vi behöver komma tillbaka och sopa där vi tidigare inte kommit åt. I tabellen ovan ser du vilken status sandsopningen har i ditt område.

Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark.

Trafikverket ansvarar för väghållning på statliga vägar så som exempelvis europavägar och riksvägar som har nummer framför sig.

Bor du i hus eller är fastighetsägare ansvarar du själv för gångbanan utanför din fastighet. Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver alltså inte vara en trottoar eller en markerad gång- och cykelbana.

Vid sandupptagning och städning av våra gator kan det damma en del. För att partiklarna inte ska flyga runt i luften vattnar vi på marken innan för att binda dammet. Städning av våra gator minskar partikelhalterna och leder till bättre luft.

För att sandsopningen ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram, både dag- och nattetid. På vissa gator måste vi tillfälligt stänga av parkeringsplatser så vi kommer åt att sopa. Då sätter vi ut skyltar i området i god tid innan det är dags att sopa där. Var uppmärksam på den tillfälliga skyltningen på gatan.

Om du bor i villa eller äger fastighet, hjälp gärna till genom att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen. Undvik att få med grenar. För att sandsopningen ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram, både dag- och nattetid. Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i området.

I foldern "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Det är mindre trafik under dessa tider vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det är också färre bilar parkerade på gatorna vilket underlättar vårt arbete. Vi jobbar både kvällstid och tidigt på morgonen för att kunna hålla tidplanen och försöker visa hänsyn så långt det är möjligt.

När sanden sopats upp är den ofta förorenad och då hanteras den som miljöfarligt avfall som körs till deponi.

Har du synpunkter på sandupptagningen eller exempelvis undrar om en gata har missats trots att ditt område är klarmarkerat i tabellen ovan? Se felanmälan längst ner på sidan.


Har du synpunkter, klagomål, vill ge oss beröm eller göra en felanmälan?

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Övrigt - felanmälan

Senast uppdaterad: 19 april 2024