Trafikbuller

Många människor i Växjö tätort bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller som överstiger gällande riktvärden för god ljudmiljö. Trafikbuller kan påverka människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet och hindra vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse.

Växjö kommun hanterar, via tekniska förvaltningen, frågor om vägtrafikbuller från kommunala vägar. Trafikbuller från statliga vägar hanteras av Trafikverket. För övriga bullerfrågor, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret, Växjö kommun. Vill du veta mer om buller kan du läsa informationen "Allmänt om buller/trafikbuller" som du hittar under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Kartläggning av trafikbuller och bidrag för bullerskyddsåtgärder

Tekniska förvaltningen har gjort en kartläggning av trafikbullret i Växjö tätort (2014). Om du vill veta hur trafikbullret ser ut i ditt område tittar du i utbredningskartan " Karta över trafikbuller i Växjö tätort" som finns under Relaterade dokument längre ner på sidan.
Vill du veta trafikbullernivån vid din egen fastighet kan du använda sökfunktionen som finns på sidan Trafikbuller vid din fastighet. Där hittar du också information och anvisningar om vilka bidrag för bullerskyddsåtgärder du kan ansöka om som fastighetsägare.

Åtgärdsplan mot trafikbuller

Åtgärdsplanen är framtagen för att minska trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö och ett attraktivare Växjö. Planen antogs av tekniska nämnden 2014 och gäller för perioden 2015 – 2020. Du hittar den under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2018
Trafik och stadsplanering