Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beviljat bygglov för Växjö station och kommunhus

Idag, onsdag 12 december 2018, valde byggnadsnämnden i Växjö att säga ja till bygglov för Växjö station och kommunhus enligt arbetsutskottets förslag.

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 12 december kunde bygglovet för Växjö station och kommunhus beviljas. Det godkända förslaget innehåller en omarbetning av fasaden där den ursprungliga dubbelfasaden i glas är tillbaka. I övrigt följer förslaget detaljplanen och har stadsarkitekt Henrik Wibroes godkännande.

- Det är ett välarbetat förslag som följer detaljplanen och där vi känner att alla frågetecken är utredda, säger Nils Fransson (L), ordförande i byggnadsnämnden om deras beslut.

Nästa steg i processen är att ett tekniskt samråd ska hållas där tekniska frågor och handlingar diskuteras innan ett startbesked ges.

- Det känns bra att vi kommit såhär långt i processen och kan fokusera på bygget nu. Vi är glada över bygglovet och ser fram emot att Växjös nya station och kommunhus står klart 2020/2021, säger Christer Carlsson, VD på Vöfab.

Mer information om projektet och arbetsgången kring Växjö station och kommunshus.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022