Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bygglovet för nya station och kommunhuset har gått igenom länsstyrelsens prövning

Byggnadsnämnden beviljade den 24 juni ett nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. Bygglovet överklagades men länsstyrelsen har idag beslutat att avslå överklagandet efter att ha gjort bedömningen att Vöfab förtydligat parkeringslösningen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

- Det är glädjande att vårt bygglov nu gått igenom Länsstyrelsens prövning. Nu inväntar vi att bygglovet ska vinna laga kraft, säger Christer Carlsson, vd på Vöfab.

Senast uppdaterad: 5 september 2019