Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bygglov lämnas in för Växjös nya station och kommunhus

Idag lämnas bygglovet in för hela byggnaden och tillsammans med handlingarna finns även den vidareutvecklade gestaltningen och det nya presentationsmaterialet som tagits fram av Sweco

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: Växjö station och kommunhusBeställare: KommunledningsförvaltningenPlats: Växjö stationsområde

Växjös nya station och kommunhus, vy från nordost. Illustration: Sweco/Skanska

Utifrån White Arkitekters grundförslag har Sweco i projektets nästa fas fortsatt arbeta vidare med byggnadens exteriöra och interiöra delar. Växjös nya station och kommunhus kommer att få en dubbelfasad med ett större inslag av glas och en stomme av trä. I ett första skede presenterades förslaget med större avstånd mellan glas och fasad, något som innebär större komplexitet ur brandsynpunkt. Nu ligger glasen närmare varandra och ger bättre lösning för brandsektionering. Ytterligare aspekter på bearbetningen av dubbelfasaden är att den ska rymmas enligt detaljplanen samt anpassas för miljöklassning.

Bygglovet planeras att tas upp för beslut i byggnadsnämnden i december. Just nu ligger projektet ungefär en månad efter ursprunglig tidplan, men eftersom byggtiden är på två år, så är förhoppningen att det inte kommer att innebära några större förseningar. Växjös nya station och kommunhus planeras stå klart, årsskiftet 2020/2021.

Se fler bilder under rubriken Relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022