Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Cykelparkering avstängd från och med 1 april

För att göra plats för bygget av bland annat stadshus och station kommer cykelparkeringen och cykelgaraget vid resecentrum att stängas av.

Under tiden bygget pågår hänvisar vi dig till följande cykelparkeringar i närheten av stationsområdet:

  • Cykelparkering under tak i Linnéparken, mot Vattentorget
  • Cykelparkering på Storgatan, Klostergatan, Kungsgatan och Sandgärdsgatan.

Från och med den 1 april, 2018, kommer du även kunna parkera din cykel vid den tillfälliga stationen vid Västerbron. Här byggs det just nu en ny cykelparkering med tak med drygt 400 cykelplatser.

Senast den 31 mars ska cykelgaraget vara tömt på cyklar och eventuellt material i förvaringsboxarna. Detta gäller även cyklar som står på cykelparkeringen vid resecentrum.

Kvarstående cyklar kommer att transporteras bort och lämnas till polisen. Detta enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SF 1982:129, § 6) och förordning SFS 1982:198. Polisens cykelförråd kan nås på telefon 010-5622106.

Vi hoppas att du har förståelse och tackar för att du cyklar i Växjö.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022