Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Dags för nästa etapp på Norra Järnvägsgatan

Måndag 25 september påbörjar Växjö kommun och Växjö Energi den andra och tredje etappen av fem på Norra Järnvägsgatan.

Nu är det dags att markledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, fibernät och el inför kommande byggnation på norra stationsområdet.

Såhär sker arbetet

  • Från och med den 25 september till och med den 3 november kommer sträckan från Linnérondellen till korsningen Kronobergsgatan att vara avstängd.
  • Från den 25 september till och med den 17 november kommer Kronobergsgatan, mellan Sandgärdsgatan och Norra Järnvägsgatan att vara avstängd.
  • Från och med den 25 september till och med den 14 december kommer Norra Järnvägsgatan, från Kronobergsgatan fram till korsningen Kungsgatan – Norra Järnvägsgatan att vara avstängd.

Framkomligheten i området kommer att påverkas under hela byggtiden och periodvis medföra avstängningar, omledningar och andra begränsningar. Gång och cykeltrafiken kommer under delar av tiden att ledas om via Linnégatan – Sandgärdsgatan då det inte är möjligt att passera vid Linnérondellen. Avstängningarna kommer även att påverka stadsbusstrafiken. Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa de orangea anvisningarna på plats

Läs mer om grävarbetet på Växjö Energi webbplats. Länk till annan webbplats.
Läs mer om busstrafiken på Länstrafiken Kronoberg webbplats. Länk till annan webbplats.

Preliminär tidplan för arbetet längs med Norra Järnvägsgatan

Etapp 1: augusti – september 2017 - klar

Etapp 2: september – oktober 2017

Etapp 3: oktober – november 2017

Etapp 4: november – december 2017

Etapp 5: december – februari 2018

Senast uppdaterad: 9 mars 2022