Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Del av Södra Järnvägsgatan stängs av tillfälligt

Arbetet med att återställa gång- och cykelvägen på Södra Järnvägsgatan fortsätter. Den 17 juni - 5 juli, 2019, kommer därmed Södra Järnvägsgatan, mellan Tegnérgatan och Värendsgatan, att vara avstängd för trafik.

Under tiden som arbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Tegnérgatan-Trädgårdsgatan-Värendsgatan. Boende på Södra Järnvägsgatan samt gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet under hela perioden.

Mer information om kommande avstängningar finns på vaxjo.se/trafikstorningar.

Röd markering = avstängd sträcka

Blå markering = omledningsväg

Senast uppdaterad: 1 juli 2020