Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ett steg närmre nytt stads- och stationshus

Här är det nya förslaget på Växjös nya stads- och stationshus. Under våren har White Arkitekter bearbetat det ursprungliga förslaget och gjort en del justeringar. Den 17 oktober, 2017 planeras förslaget att beslutas i kommunfullmäktige.

Det slutgiltiga förslaget har vissa skillnader både exteriört och interiört. Fasaden kommer att ha ett utanpåliggande skal av glas i olika färger precis som tidigare, men utseendet på glaset har ändrats. På taket kommer det att finnas 1 100 kvadratmeter solceller som förväntas att producera 145 000 kWh per år.

Bron och anslutningen söder om byggnaden har fått en ny utformning som bygger på en större användning av den befintliga bron. Invändigt har rulltrappan i Växjös vardagsrum – den gemensamma huvudentrén, fått en ny placering.

Investeringskostnaden för det nya stads- och stationshuset beräknas uppgå till 635 miljoner kronor och innefattar bland annat markköp och projektering. Det nya stadshuset beräknas få en hyra på 35 miljoner kronor vilket 2 miljoner kronor billigare än en upprustning av befintligt kommunhus.

Investeringsbeslutet kommer inom de närmsta månaderna att tas i följande instanser 2017

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) den 14 september
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 26 september
Kommunstyrelsen den 3 oktober
Kommunfullmäktige den 17 oktober

Mer information om det nya stads- och stationshuset.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022