Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Externa konsultens prognos för Växjö station- och kommunhus

Nu är den externa konsult som tillsatts för att granska Växjö kommunhus och station, klar med sin första prognos kring ekonomin.

Det är Ernst & Young som löpande ska följa projektets utveckling ekonomiskt. Deras prognos visar på att de nya tillägg och investeringar som gjorts ökar kostnaderna men siffrorna är fortfarande endast beräkningar och siffrorna kan komma att ändras.

Det som ökat kostnaderna jämfört med 2017 års prognos på 713 miljoner är framför allt de nya fasaderna. Som Växjö kommun tidigare berättat handlar det om drygt 30 miljoner kronor.

Ett annat tillägg som gjorts är ett garage för bland annat kommunens bil-pool och övriga verksamhetsbilar till en kostnad på 10,5 miljoner. Denna kostnad beror på att Växjö kommun och Vöfab vid projektering såg möjligheten att utöka källaren och skapa ett garage. Det innebär att Växjö kommun inte behöver hyra platser i ett annat garage.

Efter länsstyrelsens utlåtande om bygglovet i mars 2019 har också fler parkeringsplatser behövts köpas till. Länsstyrelsen ansåg i sitt beslut att Vöfabs parkeringslösning inte var anpassad till nuvarande parkeringsnorm. I budget fanns 10 miljoner avsatt för en parkeringslösning men enligt nuvarande parkeringsnorm behövs ytterligare 92 platser. Det gör att siffran ökat till 23 miljoner efter länsstyrelsens beslut.

Mindre justeringar har också gjorts för att bland annat höja säkerheten och tillgängligheten ytterligare. Det har även gjorts förbättringar när det gäller cykelparkeringen och cykelgaraget i källaren kommer bli större än planerat. I den nya prognosen ingår också ökad kostnad för ett ännu mer klimatsmart byggande med mer trä interiört. Det har även satsats mer på belysning.

I Ernst & Youngs prognos hamnar bygget av station och kommunhus nu på cirka 778 miljoner kronor men fortfarande finns flera sätt att räkna hem flera av de ökade kostnaderna. Bland annat kan incitamentsuppgörelsen enligt prognosen ge ett överskott.

Senast uppdaterad: 15 juli 2019