Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förbereder för stor byggkran på stationsområdet

Nu på måndag, 4 juni 2018 till och med fredag 15 juni 2018, kommer Norra Järnvägsgatan att stängas av för all trafik.

Detta för att Skanska ska utföra förberedande arbeten inför monteringen av den cirka 50 meter höga byggkran som ska användas till bygget av Växjös nya station och kommunhus. För att kunna göra detta så säkert som möjligt behöver Norra Järnvägsgatan stängas av för all trafik mellan 4 och 15 juni, 2018.

Detta påverkar endast bussarna som under den här tiden kommer att köra på bussgatan längs med järnvägen. Trafik till och från Norra Järnvägsgatan 10 kommer att kunna köra österifrån förbi spårviddshindren. Du kommer fortfarande kunna ta dig fram till fots längs med trottoaren på Norra Järnvägsgatan och leda cykeln den här biten.

Kranen kommer att monteras i augusti och stå norr om den nya stationen och kommunhuset, i korsning mot Klostergatan innanför de betongbarriärer som finns utplacerade idag.

Kort fakta om tornkranen:

  • Betongfundamentet står på stålpålar
  • För att transporter ska kunna köra under kommer det att finnas en stålportal
  • Arbetsradie: 65 meter
  • Totalhöjd: cirka 50 meter ovan mark
  • Totalvikt: cirka 180 ton
  • Max belastning: 12 ton
  • Spetslast: 4,2 ton på 65 meter
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020