Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Första spadtaget för Växjö kommunhus och station

Utanför Växjös gamla stationshus togs idag det symboliska första spadtaget för Växjös nya kommunhus och station.

Spadtaget togs av representanter från aktörerna i projektet - Lars Jonsson, vice vd Skanska Sverige, Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, Åsa Dahl, chef för affärsområde stationer Jernhusen och Pierre Wiberg ordförande i Vöfabs styrelse. Även elever från Högstorps skola hjälpte till. Efter spadtaget blev det en fanfar av Kulturskolans elever. Ceremonin avslutades med att dansgruppen Jazz Avancerad, även de från Kulturskolan i Växjö, framförde ett nummer där de hämtat inspiration från dagen och framtidens Växjö.

Detta historiska ögonblick var startpunkten för det byggprojekt som blir en del i förändringen av stadens centrum. Växjö nya kommunhus och station kommer att bli en ny mötesplats, samtidigt som kommunens medarbetare får en ny modern arbetsplats.

Det som nu kommer att ske är att nuvarande Resecentrum rivs. Därefter startar bygget av det nya kommunhuset och stationen. Allt beräknas ska stå klart runt årsskiftet 2020/2021.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022