Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förtydligande kring konstruktion, material och utrymmen

Växjö station och kommunhus är ett komplext byggnadsprojekt som innehåller olika delar som vi här nedanför valt att förtydliga.

Konstruktion, material och utrymmen

Byggnaden kommer att ha en bärande stomme av trä. Trapphus och hisschakt kommer att byggas i
betong. Detta gör vi för att öka stabiliteten för hela byggnaden. Fasaden kommer vara beklädd med glas och interiört kommer synligt trä att dominera. En del av fläktrummen kommer att placeras i källaren och en del högst upp i huset. Anledningen till detta är för att bland annat minska schaktens storlek, vilket tar utrymme samt att i källaren skapa utrymmen för bil-pool och det behov av övriga tjänstebilar som finns för kommunens verksamhet.

Allmänheten kommer inte kunna ta del av utsikten längst upp i byggnaden och det har heller aldrig varit någon ambition. Medarbetarna i kommunhuset kommer däremot att ha tillgång till pausrum och en uteterrass högst upp i byggnaden. Däremot kommer det att finnas en öppen och tillgänglig mötesplats i det vi kallar vardagsrummet som finns i gatuplan. Vardagsrummet blir den gemensamma huvudentrén och ett allmänt utrymme som ska fungera som en social knutpunkt inomhus. Huvudentrén till kommunen kommer att vara från öster.

Arkitekttävling och skisser

White arkitekters vinnande förslag ”Under ett tak” var ett innovativt arkitektförslag som gav en grund för fortsatt arbete. Efter tävlingen bearbetade White 2017 förslaget för att anpassa byggnaden till detaljplan, tekniska förutsättningar, myndighetskrav och ekonomi. Fasaden ändrades då bland annat till rektangulära fönster. Arbetet med att omarbeta byggnaden och därmed också bilderna, kommer fortsätta. Inte heller den bild som nu publicerats i bland annat Smålandsposten är den slutgiltiga. På den bilden syns exempelvis inte att fasaden är beklädd med glas, vilket den kommer att vara. Här borde vi varit tydligare när bilderna publicerades på vår webbplats och delades ut till media. Byggnadens utformning kommer utvecklas i dialog med stadsarkitekt för att uppnå ett resultat som vi alla kan känna oss stolta över.

Bytet av arkitekt

Byggandet av Växjö station och kommunhus är indelat i olika faser. I fasen efter arkitekttävlingen hade White arkitekter i uppdrag att ta fram underlag för projektering och renodla sitt förslag. Inför projektets nästa fas gjorde Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska en ny upphandling av arkitekt. Detta görs för att säkerställa bästa möjliga upplägg och pris. Sweco vann upphandlingen då White arkitekters offert bland annat var högre. Upphandlingen har granskats av Konkurrensverket utan anmärkning.

Varför delade vi upp bygglovet?

I detta omfattande projekt valde vi att dela upp bygglovet i tre bygglov. Det första gäller schaktning och spontning. Det andra bygglovet gäller källaren och det tredje är för byggnaden i stort. Att dela upp bygglov är ett sätt att spara tid. Arbetet med utformningen av byggnaden kan på så sätt pågå parallellt med schaktningen och byggandet av källaren. Länsstyrelsen valde dock förra veckan att skicka tillbaka bygglovet för källaren till byggnadsnämnden, ett beslut som Vöfab överklagat. Bygglovet för helheten är insänt till byggnadsnämnden men har ännu inte behandlats, då vi arbetar med kompletteringar kring utformningen och utseende.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022