Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny bygglovsansökan inlämnad för källare i Växjö station och kommunhus

Idag har en ny ansökan med kompletterande handlingar lämnats in till byggnadsnämnden för bygglovet som gäller källaren i Växjö station och kommunhus.

Det som har lämnats in med ansökan är tydligare ritningsmaterial än de handlingar som lämnades vid tidigare ansökan, tillsammans med bland annat tekniska beskrivningar av konstruktionen.

Bakgrund

Tidigare i år ansökte det kommunala fastighetsbolaget Vöfab om bygglov för källaren för att starta bygget av Växjö station och kommunhus. Bygglovet blev godkänt av byggnadsnämnden och arbetet startade. Därefter överklagades bygglovet och Länsstyrelsen upphävde bygglovet samt skickade tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för ytterligare kompletteringar. Vöfab överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, som avvisade Vöfabs överklagan. Vöfab kommer att överklaga ärendet till mark- och miljööverdomstolen, vilket kommer att göras den 12 oktober.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022