Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Reparationsarbeten på Västerbron – begränsad framkomlighet

Den 24 september, 2019 kommer Peab, på uppdrag av Växjö kommun, att påbörja reparationsarbeten på Västerbron.

Arbetena med Västerbron på stationsområdet kommer att ta 4–6 veckor. Under tiden som arbetena pågår kommer gående och cyklister att kunna ta sig förbi arbetena på bron men med begränsad framkomlighet.

Uppdatering den 4 november, 2019:

På grund av vädret kommer de sista arbetena att utföras 2020. Vi återkommer med mer information.

Uppdatering den 23 oktober, 2019:

Vissa arbeten är beroende av vädret och kan därför förlänga tidplanen något.

Senast uppdaterad: 24 september 2020