Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tre nyheter i projektet för nytt stads- och stationshus

Växjö kommun planerar nu för nästa fas i projektet med nytt stads- och stationshus. Idag presenteras tre nyheter.

Växjö kommun planerar nu för nästa fas i projektet med nytt stads- och stationshus. Idag presenteras tre nyheter.

Det första är att en extern, oberoende ekonomisk granskare tillsätts för stads- och stationshuset, som löpande ska följa projektets utveckling.

- Jag tror att det är viktigt med en realrevision i stora projekt som detta. Dels för att hålla extra ordning och reda på ekonomin och undvika överraskningar, men även få input från någon utifrån, säger Anna Tenje (M).

Den andra nyheten är att kommunstyrelsens presidium (Anna Tenje (M), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Per Schöldberg (C), bildar ny styrgrupp för stads- och stationshuset och hela stationsområdet.

- Det är också viktigt att kommunens högsta politiska ledning nu har ansvar för helheten och håller ihop detta stora projekt, fortsätter Anna Tenje (M).

Den operativa styrgruppen kommer bestå av kommunchef Monica Skagne, projektledare Ove Dahl och Vöfab:s vd Christer Carlsson.

Kommunen, Jernhusen, Trafikverket och Region Kronoberg tillför också ytterligare resurser till cityvärdarna under byggnationen. Idag finns två cityvärdar på stationsområdet och i city, för att ge service till Växjöbor, resenärer och turister. Dessa utökas nu till tre personer. Bland annat ska satsningen på cityvärdar underlätta för att människor på ett bra sätt ska kunna ta sig mellan tåg och buss. Framför allt ska de hjälpa äldre och människor med funktionsnedsättning.

- Ombyggnationen kräver temporära lösningar och det är viktigt att vi möter upp detta med en god service. Vi har märkt att det behövs ytterligare insatser för att bland annat ledsaga resenärer som till exempel kommer med tåg och ska vidare med buss, säger Per Schöldberg (C).

Preliminär tidsplan stads- och stationshuset i Växjö:

December 2017: Bygglovsansökan lämnas in för byggnation av tillfällig station.

Januari 2018: Ett tillfälligt stationshus börjar byggas på västra delen av stationsområdet, vid Västerbron.

April 2018: Nuvarande resecentrum rivs och det nya stads- och stationshuset börjar byggas.

Årsskiftet 2020/2021: Det nya stads- och stationshuset står klart.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022