Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utredning avtal med ny arkitekt läggs ner

Konkurrensverket meddelar idag att de inte kommer fortsätta utreda avtalet med ny arkitekt vid bygget av Växjös nya station och kommunhus.

Under projektets första fas hade White Arkitekter uppdraget att renodla sitt förslag och ta fram underlag för projekteringen. Projektet gick därefter in i fas 2, som innebar att Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska genomförde en ny upphandling av arkitekt. Under våren 2018 fick Konkurrensverket en anmälan om att granska ifall Vöfab gjort en otillåten direktupphandling genom att byta arkitekt inför fas 2. Konkurrensverket har därefter utrett ärendet, men meddelade idag att de lägger ner utredningen.

Konkurrensverkets motivering:

Mot bakgrund av utredningen finns inga skäl att anta att det föreligger brister i den upphandlade myndighetens agerande. Vi ser därför ingen anledning att utreda detta vidare.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020