Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utseendet är inte klart - Växjö station och kommunhus ska göra oss stolta

Växjö station och kommunhus är ett komplext byggnadsprojekt och vi förstår att vi misslyckats i vår information till dig.

När vi ser tillbaka inser vi att det framför allt finns tre punkter som vi borde förklarat bättre:

Arkitekttävling och skisser

Vi borde från början varit tydliga med att White arkitekters vinnande förslag ”Under ett tak” var ett innovativt arkitektförslag som ger en grund för fortsatt arbete. Efter tävlingen bearbetade White 2017 förslaget för att anpassa byggnaden till detaljplan, tekniska förutsättningar, myndighetskrav och ekonomi. Fasaden ändrades då bland annat till rektangulära fönster. Arbetet med att omarbeta byggnaden och därmed också bilderna, kommer fortsätta. Inte heller den bild som nu publicerats i bland annat Smålandsposten är den slutgiltiga. På den bilden syns exempelvis inte att fasaden är beklädd med glas, vilket den kommer att vara. Här borde vi varit tydligare när bilderna publicerades på vår webbplats och delades ut till media. Byggnadens utformning kommer utvecklas i dialog med stadsarkitekt för att uppnå ett resultat som vi alla kan känna oss stolta över.

Bytet av arkitekt

Byggandet av Växjö station och kommunhus är indelat i olika faser. I fasen efter arkitekttävlingen hade White arkitekter i uppdrag att ta fram underlag för projektering och renodla sitt förslag. Inför projektets nästa fas gjorde Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska en ny upphandling av arkitekt. Detta görs för att säkerställa bästa möjliga upplägg och pris. Sweco vann upphandlingen då White arkitekters offert bland annat var högre. Upphandlingen har granskats av Konkurrensverket utan anmärkning. Anledningen till varför vi gjorde en ny upphandling är också något vi borde varit tydligare med.

Varför delade vi upp bygglovet?

I detta omfattande projekt valde vi att dela upp bygglovet i tre bygglov. Det första gäller schaktning och spontning. Det andra bygglovet gäller källaren och det tredje är för byggnaden i stort. Att dela upp bygglov är ett sätt att spara tid. Arbetet med utformningen av byggnaden kan på så sätt pågå parallellt med schaktningen och byggandet av källaren. Länsstyrelsen valde dock förra veckan att skicka tillbaka bygglovet för källaren till byggnadsnämnden, ett beslut som Vöfab överklagat. Bygglovet för helheten är insänt till byggnadsnämnden men har ännu inte behandlats, då vi arbetar med kompletteringar kring utformningen och utseende.

Arbetet fortsätter nu och du följer projektet. Länk till annan webbplats.

Tack för allt engagemang kring vår nya byggnad.

/Ove Dahl, projektledare och Christer Carlsson, vd Vöfab

Senast uppdaterad: 9 mars 2022