Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun överklagar beslutet om att upphäva bygglov av Växjö station och kommunhus

Idag 15 mars meddelade Länsstyrelsen i Kronoberg att de upphäver beslutet om bygglov för Växjö station och kommunhus. Växjö kommun kommer nu överklaga detta beslut.

De synpunkter som lämnats in till länsstyrelsen om utformningen och att det kommer bli betydande olägenheter är inte anledningen till att bygglovet upphävs. Det är istället synpunkterna om parkeringsfrågan, som inte anses vara löst, som är anledningen.

- Vi kommer lösa parkeringsfrågan och förtydliga denna del. Vi kommer överklaga och fortsätta bygget under tiden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Bygget av Växjö station och kommunhus fortsätter som tidigare. Startbesked finns och byggherren får bygga även om länsstyrelsen har upphävt bygglovet. Vöfab som är byggherre bygger dock på egen risk. Det innebär att om Vöfab inte får framgång med sitt överklagande av länsstyrelsens beslut till domstol, så har Vöfab byggt utan bygglov. Om det skulle inträffa finns flera tänkbara scenarion, men byggherren har då i första hand möjlighet att rätta till de brister som finns och ansöka om ett nytt bygglov.

Senast uppdaterad: 22 juli 2019