Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö station och kommunhus skyddas från väder och vind

I början av vecka 13 startar montage av väderskydd för Växjö station och kommunhus. Väderskyddet som täcker hela projektet ska skydda från väder och vind under byggtiden.

Väderskyddet bidrar också till att arbetsmoment förenklas, att arbetsmaterial skyddas, att arbetsmiljön blir bättre och att kvalitén på den färdiga byggnaden säkerställs. Växjö kommun, Vöfab och Skanska kommer regelbundet lägga ut bilder inifrån väderskyddet på Växjö kommuns webbplats för att invånarna ska kunna ta del av hur projektet utvecklas.

- Det här är ett innovativt sätt att bygga på. Det skyddar huset från exempelvis fukt och ökar också säkerheten för de som arbetar på platsen. Arbetsmiljön förbättras också eftersom de får skydd från regn, vind och kyla, säger Tony Söderena, projektchef på Vöfab och projektledare för byggnationen och Ove Dahl, projektledare Växjö kommun.

Väderskyddet är cirka 130 meter långt, 43 meter brett och 40 meter högt. Väggar kommer att börja sex meter ovan mark, bland annat för att transporter ska kunna köra in och ut. Invändigt finns två traverser (lyftanordningar) som används vid olika arbetsmoment, till exempel vid montage av den kommande trästommen.

Väderskydd på projekt i Danmark. Foto: Sitecover A/S

Senast uppdaterad: 9 mars 2022