Historiska kartor

Vi har många äldre kartor över Växjö med omgivningar i vårt kartarkiv. En del av dessa kartor kan du titta på här.

Kartorna är i DjVu-format. DjVu är ett högkomprimerat bildformat som bland annat används av Lantmäteriet och Riksarkivet för deras samlingar av historiska kartor. Vi skannar filerna till TIF-format vilket gör att filerna blir stora och svårhanterliga. Vi gör om dessa till DjVu så att de blir lättare att hantera. Komprimeringen gör det möjligt att visa kartan digitalt.

För att kunna se kartorna behövs en DjVu plugin, ett visningsprogram. Denna är gratis och kan laddas ner med hjälp av länken under Rubriken Relaterade dokument.

Hämta din viewer för DjVu Länk till annan webbplats..

Kartor

Växjö stadsplan 1844 Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Efter tomtreglering 1844
År: 1844
Författare: A. Lekander
Innehåll: Kvarter, utvalda byggnader

Jämför karta från 1844 med dagens Växjö Länk till annan webbplats.

Växjö stadsplan 1875 Öppnas i nytt fönster.
Rubrik:
Karta öfver WEXIÖ STAD och närliggande fundationsjord samt ½ mantal DOMPROSTEGÅRDEN med begagnande till en del af äldre befintliga kartor upprättad för tomtreglering
År: 1875
Författare: Axel Cedergren
Skala: 1:2000 (fot)
Innehåll: Fastigheter, byggnader, markhöjder i korsningar

Jämför karta från 1875 med dagens Växjö Länk till annan webbplats.

Växjö stadsplan 1884
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Karta till förslag om ändring i den för WEXIÖ STAD gällande stadsplanen.
(Kommentar: registrerad som tomtindelning)
År: 1884
Författare: Axel Cedergren
Skala: 1:2000 (meter/fot)
Innehåll: Fastigheter, byggnader

Växjö stad 1918
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Karta över Växjö stad
År: 1918
Upprättad av: stadsingenjörskontoret
Skala: 1:4000
Innehåll: Fastigheter, adresser, byggnader, typ av fasadbeklädnad

Jämför karta från 1918 med dagens Växjö Länk till annan webbplats.

Växjö stad 1940
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Karta över Växjö stad
År: 1940
Upprättad av: stadsingenjörskontoret
Skala: 1:4000
Innehåll: Fastigheter, adresser, byggnader, typ av fasadbeklädnad

Jämför karta från 1940 med dagens Växjö Länk till annan webbplats.

Växjö  stad 1948
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Karta över Växjö stad
År: 1948
Upprättad av: stadsingenjörskontoret
Skala: 1:8000
Innehåll: Fastigheter, adresser, offentliga byggnader

Växjö stad 1954
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Karta över Växjö stad
År: 1954
Upprättad av: stadsingenjörskontoret
Skala: 1:5000
Innehåll: Fastigheter, adresser, byggnader, typ av fasadbeklädnad

Växjö turistkarta 1965
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Turistkarta Växjö
År: 1965
Upprättad av: stadsingenjörskontoret
Skala: 1:10 000
Innehåll: Gator, adresser och offentliga byggnader, även gaturegister

Växjö turistkarta 196?
Öppnas i nytt fönster.
Upprättad av: Växjö stads drätselkammare i samarbete med Kronobergs läns Turisttrafikförbund
Innehåll: Turistinformation

Växjö turistkarta 1970
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Växjö turistkarta
År: 1970
Upprättad av: stadsingenjörskontoret
Skala: 1:10 000
Innehåll: Gator, adresser och offentliga byggnader, även gaturegister

Växjö kommunkarta 2000 – delen Växjö
Öppnas i nytt fönster.
Rubrik: Växjö kommunkarta
År: 2000
Upprättad av: stadsbyggnadskontoret
Skala: 1:10 000
Innehåll: Gator, adresser och offentliga byggnader, även gaturegister

Jämför historiska kartor med dagens Växjö

Nu kan du se hur Växjö centrum har förändrats genom tiderna, genom att jämföra historiska kartor med flygfoto över dagens Växjö.

Så här gör du: Längst ner på den här sidan finns en ruta med länkar till historiska kartor från olika årtal. Välj vilket årtal du vill jämföra med dagens Växjö och klicka på den länken. Inne i kartan finns en linje som tydligt skiljer på den historiska kartan och dagens flygfoto. Dra i linjen med muspekaren åt höger. Då lägger sig kartan som ett lager över flygfotot och du kan se vad som har förändrats över tid.

Vill du använda våra historiska kartor eller beställa kartor utritade på papper?

Kontakta oss via e-post geodata@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00 du vill få kartorna i ett format som passar dig.. 

Copyright: kartor med upphovsrätt är skyddad egendom och tillhör
© Samhällsbyggnadsförvaltningen, Växjö kommun

Senast uppdaterad: 4 januari 2023