Lägenhetsregister

Uppgifter om Sveriges bostäder förs in i ett nationellt lägenhetsregister eftersom folkbokföringen ska ske på lägenhet och inte på fastighet.

Lägenhetsregisteranmälan

Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik, som senare kan ligga till grund för samhällsplanering och forskning. Varje lägenhet ska ha ett eget lägenhetsnummer.

Rapporteringen ska i huvudsak göras i samband med hantering av bygglov. De fastighetsägare som har flerbostadshus ska alltid kontakta kommunen när de bygger nya, ändrar eller tar bort bostadslägenheter.

Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Lantmäteriet har tagit fram en särskild standard för numreringen, med hjälp av den ska fastighetsägaren lämna förslag på lägenhetsnumrering till kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen samlar in och underhåller uppgifter från kommunens fastighetsägare.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Fastighetsägare till flerbostadshus

Ägare av bostadshus med flera lägenheter lämnar förslag till lägenhetsnumrering enligt en särskild standard för registret. Fakta om antalet bostäder på adressen, tillbyggnad eller ombyggnad är exempel på uppgifter som ägare till flerbostadshus ska lämna in. Att skapa nya lägenheter är bygglovspliktigt.

Anmälningspliktig information för fastighetsägare med flerbostadshus:

  • Förslag på lägenhetsnumrering, bostadsarea, antal rum, typ av kök, typ av bostad och ifall det finns tillgång till gemensamt kök

Småhusägare

Ägare till småhus som villor och radhus behöver bara lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Åtgärderna är bygglovspliktiga.

Ägare av nybyggda småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

  • Bostadsarea vid nybyggnation, om- och tillbyggnad
  • Rivning

Anmälan och eventuella frågor skickas till geodata@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 4 januari 2023