Kontakta och besök politiken

Om du vill komma med förslag eller berätta din åsikt kan du kontakta en politiker eller en nämnd.

Kontakta en politiker

Om du kontaktar en politiker så kan den personen sedan föra frågan vidare genom att till exempel ta upp frågan som ett ärende på ett nämndssammanträde. Politikern kan också skriva en motion eller interpellation.

Fördelen med att få stöd av en politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilka ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Kontakta en nämnd

Om du företräder ett företag eller en organisation kan det vara lämpligt att vända sig direkt till ansvarig nämnd med ett ärende som rör en specifik verksamhet. Det smidigaste är att skicka e-post eller vanligt brev.

Om ärendet rör kommunövergripande verksamhet är det till kommunstyrelsen du ska vända dig med din skrivelse.

Privatpersoner kan också skriva till nämnder och till kommunstyrelsen, men eftersom det inte finns möjlighet att ta upp alla skrivelser som kommer in så är det oftast bättre att lämna ett medborgarförslag eller att använda vår e-tjänst för att lämna synpunkter.

Besök ett nämnds- eller kommunstyrelsesammanträde

Du kan besöka ett nämndsammanträde, kommunfullmäktige eller de politiker som sitter i de styrande partierna. 

En gång per månad sammanträder kommunstyrelsen och nämnderna. Sammanträdena är öppna för allmänheten så den som vill kan komma och lyssna. Allmänheten får bara lyssna, inte framföra sina åsikter.

Besök kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag i månaden, med undantag för juli.

Allmänheten är välkommen att komma och lyssna och ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Växjö på frekvens 102,4 Mhz (närradio), i Öppna Kanalen Växjö (kabel-tv) och du kan även se kommunfullmäktige direkt på webben.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024