Furuby 5:11 och 5:14 - Bergtäkt

Verksamheten nedan omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kravnivå: Lägre
Fastighet: Furuby 5:11 och 5:14, Växjö kommun
Verksamhetsutövare: Asfaltbolaget Sverige AB
Kontaktperson: Patrik Magnusson, 073-079 78 12, patrik.magnusson@asfaltbolaget.se
Senaste tillsyn:

Lokalisering

Verksamheten bedrivs på fastigheten Furuby 5:11 i Växjö kommun.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten består av avtäckning av jordmassor med grävmaskin, borrning, sprängning, skutslagning, krossning i grovkross och finkross, lagerhållning samt lastning och transporter.

De aktiviteter som bedrivs sker enligt tillstånd 551-1280-19.

Hanterade ämnen

De kategorier av farliga ämnen som förekommer är:

  • Explosiva ämnen, riskgrupp 1.1: Emulsionssprängämne, flytande form, maximalt 45 ton
  • Primers, sprängkapslar, patronerat sprängämne: Fast form, maximalt 2 ton

Hur agera vid olycka?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kan räddningstjänsten komma att använda varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio och TV, dels av sirener för utomhusvarning. Det kan även kombineras med ett textat varningsmeddelande (SMS) till de telefoner som är registrerade i det drabbade området. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett utsatt område.

Om du hör signalen agera enligt följande:

  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges radio P4 för mer information
  • Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599
  • När faran är över skall signalen "faran över" sändas.

Sirenerna för utomhusvarning provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023