Elsparkcyklar

Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon, det innebär att de bara få användas av en person i taget. Växjö kommun har inte godkänt etableringen av hyrda elsparkcyklar och dialoger pågår.

För att du som använder elsparkcykel ska ta dig fram på ett säkert sätt och för att andra i vår stad ska känna sig trygga, tänk på att:

  • parkera elsparkcykeln så att den inte är i vägen för andra besökare i staden
  • håll hastigheten
  • följ de regler som finns för cyklar
  • kör endast på cykel- eller vägbana
  • använd hjälm om du är under 15 år men använd gärna hjälm oavsett ålder
  • åk ensam på elsparkcykeln
  • en elsparkcykel har små hjul och kantstenar kan vara höga i förhållande till hjulet, så håll koll på vägunderlaget när du kör.

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Parkera din elsparkcykel rätt

Parkera inte en elsparkcykel hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att cykeln inte ska blockera gångbanan eller vara en fara för andra trafikanter.

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel

Du ska i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till Ryde som äger dem via telefon +47 412 56 848.

Står en cykel olämpligt på kommunal mark görs anmälan till kommunen på telefon 0470-410 00

Om en elsparkcykel ligger i vägen får du resa den men inte flytta den.

Felparkerade cyklar

Alla felparkerade elsparkcyklar på kommunal mark omhändertas av kommunens parkeringsvakter efter anmälan till kommunen. På privat mark tar fastighetsägaren antingen kontakt med företaget Ryde eller placerar varsamt ut cykeln på kommunal mark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021