Elsparkcyklar

Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon, det innebär att de bara få användas av en person i taget.

Viktigt att tänka på när du använder elsparkcykel

För att du som använder elsparkcykel ska ta dig fram på ett säkert sätt och för att andra i vår stad ska känna sig trygga, tänk på att:

  • parkera elsparkcykeln så att den inte är i vägen för andra besökare i staden, företrädesvis i cykelställ. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
  • kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
  • följ de regler som finns för cyklar
  • kör endast på cykel- eller vägbana
  • använd hjälm om du är under 15 år men använd gärna hjälm oavsett ålder
  • åk ensam på elsparkcykeln
  • en elsparkcykel har små hjul och kantstenar kan vara höga i förhållande till hjulet, så håll koll på vägunderlaget när du kör.

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Länk till annan webbplats. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Parkera din elsparkcykel rätt

En elsparkcykel ska i första hand parkeras på särskilt utpekade platser. Växjö kommun har rätt att flytta på elsparkcyklar som lämnats på gångbanor eller utgör en fara för andra trafikanter. Det är också tillåtet att parkera elsparkcykeln i något av stadens vanliga cykelställ.

Parkera inte en elsparkcykel hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att cykeln inte ska blockera gångbanan eller vara en fara för andra trafikanter. Från 1 september 2022 är det förbjudet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor.

Felparkerad elsparkcykel?

Du ska i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats.

Felanmälan Ryde:
support@ryde-technology.com.
Felanmälan Tier: vaxjo@tier.app

Står en cykel olämpligt på kommunal mark görs anmälan till kommunen på telefon 0470-410 00.

Om en elsparkcykel ligger i vägen får du resa den men inte flytta den. Alla felparkerade elsparkcyklar på kommunal mark omhändertas av kommunens parkeringsvakter efter anmälan till kommunen. På privat mark tar fastighetsägaren antingen kontakt med företaget eller placerar varsamt ut cykeln på kommunal mark.

Uthyrare av elsparkcyklar

Antalet aktiva uthyrare av elsparkcyklar varierar. Eftersom uthyrningen av elsparkcyklar sker på offentlig plats ska företagen ha tillstånd från Polisen. Polisen kan välja att dra in tillstånd från företag som inte följer de villkor som finns.

Växjö kommun har också en löpande dialog med företagen om deras verksamhet. Dialogen handlar till exempel om hur elsparkcyklarna ska parkeras rätt.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024