Gällande översiktsplan

Växjö kommun har en översiktsplan som består av sex delar. Den kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2021 och fick laga kraft den 31 oktober 2023.

Senast uppdaterad: 8 februari 2024