Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett Sveriges i särklass största satsning på att bygga trähus. Det är också ett långsiktigt forskningsprojekt i samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra. Här byggs det bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder.

Regeringen antog 2004 en nationell strategi för att göra det enklare att bygga hus i trä. Redan året efter antog Växjö kommun dokumentet "Mer trä i byggandet" för att på lokal nivå, tillsammans med forskning och näringsliv, verka för att utveckla användningen av trä i byggandet. Det bestämdes att Välle Broar skulle bli ett område där den moderna trästaden ska byggas.

Inom Välle broar ska det inte bara byggas trähus, det ska dessutom byggas hus med låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan. Välle broar är även ett långsiktigt forskningsprojekt med samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra.

Att bygga hus av trä är en naturlig del i det svenska samhället, inte minst tack vare att tillgången på råvara är stor. Sedan 1994 är det tillåtet att bygga högre trähus än två våningar i Sverige.

Planprogram, detaljplanerplaner och exploateringsavtal ger ramar för alla parter men det är den engagerade kunskapen och viljan att i dialog utveckla träbyggandet som utgör den gemensamma värdegrunden.

Projektet är indelat i olika delar:

  • Vallen
  • Pelarsalen
  • Limnologen Syd
  • Framtidsvägen
  • Väludden

Pelarsalen, norr om Vallviksvägen

Dynacon Länk till annan webbplats. har byggt 150 bostadsrätter i flerbostadshus i 5–6 våningar. De första bostäderna blev klara 2018. De sista 59 bostadsrätterna fördelat på två hus blev klara 2020.

Välludden

Förskola på Välludden

Förskolan Vallviken har plats för 70–80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten – som består av naturmark – finns även en privat förskola. Tanken är att de båda förskolorna ska samverka i sina utemiljöer för att barnen ska ha så bra ytor som möjligt för lek och pedagogisk verksamhet.

Förskolan är byggd av korslimmat trä med målet att uppnå certifieringen miljöbyggnad, nivå Silver. Vöfab har byggt förskolan som blev klar i juni 2019.

Arken

Vidingehem Länk till annan webbplats. (f.d. Växjöbostäder) har byggt kvarteret Arken med 85 hyresrätter, fördelade på tre fastigheter. Lägenheterna är inflyttade.

GBJ Bygg Länk till annan webbplats. har byggt 30 bostadsrätter.

Framtidsvägen

Vidingehem Länk till annan webbplats. (f.d. Växjöbostäder) har byggt 248 studentbostäder på Framtidsvägen. Lägenheterna ligger ovanpå ICAs nya butik. Inflyttade hösten 2018.

Det kommunala fastighetsbolaget Vöfab Länk till annan webbplats. (f.d. Videum) har byggt Videum Science Park med såväl traditionella kontorslokaler som moderna öppna kontorslandskap för småföretagare. Det är en mötesplats för människor, idéer och kunskap samt en plattform för nyföretagande och företagsutveckling.

Limnologen

Limnologen består av fyra åttavåningshus vid sjön Trummen, mellan Linnéuniversitetet och centrum. Området är färdigbyggt och har 67 lägenheter. Bostäderna har utformats så att samtliga lägenheter får utsikt mot sjön. 2010 tilldelades Limnologen Stora Samhällsbyggarpriset.

Limnologen Syd

Geometriparken

Geometriparken är en stadsdelspark och mötesplats för såväl boende i området som för besökare runt Trummen. Här finns blommande buskar, träd och perenner, finns en stor öppen gräsyta för lek och bollspel, lekplats, mindre torgytor med sittplatser, toalett, grillplatser och en större samlande torgyta mot Trummenvägen med olika sitt- och aktivitetsytor. Det genomgående temat för parken är geometriska former som gestaltas på olika sätt. Geometriparken invigdes i oktober 2019.

Midroc har byggt 75 hyreslägenheter i kvarteret Ekologen. Bygget har stora inslag av träbyggnadsteknik och energieffektiva lösningar. Det uppfyller kraven för miljöbyggnad nivå silver.

GBJ Bygg har byggt bostadsrätter i tre etapper.

Vallen

Vallen, ligger mellan Växjösjön och nordöstra Bergundasjön. De första husen på Vallen byggdes 2012 och området färdigställdes i slutet av 2019.

Midroc Länk till annan webbplats. har byggt flerbostadshus i två etapper.

Senast uppdaterad: 17 november 2023