Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya busshållplatser på Norra Järnvägsgatan

Nu bygger Skanska nya busshållplatser utmed östra delen av Norra Järnvägsgatan som ett led i bygget av norra stationsområdet. Busshållplatserna kommer att tas i bruk den 18 juni, 2018.

Bild: Länstrafiken Kronoberg.

Nu utvecklas norra stationsområdet med bland annat en ny station och ett nytt kommunhus. För att underlätta arbetet kommer vissa stadsbussar att flytta från Kronobergsgatan till Norra Järnvägsgatan. Här kommer bussarna att stå under tiden bygget pågår, alltså fram till 2025.

På södra sidan av gatan kommer det att skapas en lång bussficka med plats för 3 bussar och asfalteras. På norra sidan kommer det att skyltas upp med 2 busshållplatser och göras en lastzon längst västerut. Vid båda korsningarna kommer det att göras övergångsställen. I augusti kommer väderskydd på södra sidan att monteras.

Bygget av busshållplatserna kommer inte att påverka trafiken men från och med fredag 15 juni kommer det att råda parkeringsförbud på båda sidor om gatan.

Karta över bussarnas hållplatslägen från och med den 18 juni 2018. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022