Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nytt bygglov beviljat för Växjö station och kommunhus

Idag (den 24 juni) fattade byggnadsnämnden beslut om nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. I det nya bygglovet har Vöfab förtydligat hur man planerar att lösa parkeringsfrågan.

Idag (den 24 juni) fattade byggnadsnämnden beslut om nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. I det nya bygglovet har Vöfab förtydligat hur man planerar att lösa parkeringsfrågan.

Utöver bygglovsbeslutet från idag finns sedan tidigare ett annat bygglovsbeslut från december 2018 för Växjö station och kommunhus. Detta tidigare bygglov överklagades till länsstyrelsen som upphävde bygglovet med grunden att parkeringsfrågan ansågs otillräckligt klarlagd. Vöfab har därefter överklagat länsstyrelsens beslut om upphävande till mark- och miljödomstolen.

Vöfab har i det nya bygglovet, förtydligat att man kommer att lösa parkeringsfrågan genom parkeringsköp.

Två bygglov

Eftersom det tidigare bygglovet från december 2018 ligger för prövning i domstol, finns det nu två bygglov för Växjö station och kommunhus. Förutom Vöfabs förtydliganden gällande parkeringsfrågan är dock underlagen till de båda byggloven identiska, det gör att de pågående byggnadsarbetena inte påverkas. Byggloven avser samma byggnation och det går att meddela bygglov för samma typ av byggnation flera gånger.

Som vi tidigare meddelat så får Vöfab fortsätta bygga trots upphävt bygglov.

Mer information om det upphävda bygglovet

Senast uppdaterad: 9 mars 2022