Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Överklagande av bygglov hos Mark- och miljödomstolen återkallas

Vöfab har idag återkallat sitt överklagande hos mark- och miljödomstolen avseende det av länsstyrelsen upphävda bygglovet för Växjö station och kommunhus. Anledningen är att Vöfab i det nya bygglovet, som beviljades den 24 juni 2019, anser sig ha förtydligat och kompletterat underlaget avseende de synpunkter som länsstyrelsen framförde angående parkeringar.

Genom att överklagandet av det upphävda bygglovet hos mark- och miljödomstolen återkallats av Vöfab kvarstår endast ett bygglov för byggnationen av Växjös nya station och kommunhus.

Mer information om det bygglov som beviljades den 24 juni 2019.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022