Biogas som fordonsbränsle

För miljön är biogas är ett av världens renaste bränslen till fordon. Biogasen är dessutom lokalt producerad och ofta ekonomiskt fördelaktig jämfört med andra bränslen till fordon. Det finns platser i stora delar av landet där du kan tanka biogas. 

Innan biogasen kan användas som drivmedel renas den från koldioxid, vatten och andra ämnen. Därefter torkas och komprimeras gasen. Om du byter ut bensin eller diesel till biogas, bidrar du till att minska utsläppen av kväveoxider, kolväten, stoft och koloxid. Du gör även en viktig insats för miljön eftersom biogas är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens eget kretslopp.

Ditt matavfall blir fordonsgas och gödsel

För att kunna göra biogas använder vi organiska avfall, till exempel matavfall, avloppsslam och fett. Det blandar vi ihop i stora rötkammare och låter det rötas under cirka 20 dagar.

Efter rötningen blir det biogas till stadsbussarna i Växjö och personbilar. Slammet som blir över efter rötningen är en näringsrik gödsel som sprids på åkermark. Med andra ord återför vi det som en gång kom från åkermark och sluter kretsloppet.

I Växjö kommun samlar vi in matavfall från hushållen till biogas. Mer information finns hos det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM), telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tanka fordonsgas i Växjö

För dig som kör bil som drivs av gas finns en tankstation på Hammerdalsvägen i Växjö. 

Senast uppdaterad: 18 februari 2022