Automatiserad vattenstyrning i stadens parker

Det finns ett behov av automatiserad bevattning för Växjös parker i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält, minskade transporter och utifrån ett klimatperspektiv. 

Behovsägare

Växjö kommun

Status

Avbruten

Mer material

Presentationen , 2 MB, öppnas i nytt fönster. från det första informationseventet.

Om utmaningen

I Växjö kommun finns idag sex bevattningspunkter och fyra fontäner som är kopplade på befintligt dricks- eller sjövattennät. Det finns ambitioner om en uppväxling med 10 – 15 punkter men då det i nuläget inte finns någon fungerande styrning är det inte lönsamt att utveckla och bygga ut infrastruktur med rör och liknande i mark. Vattenhanteringen måste dessutom vara ekonomiskt försvarbar då vattenförbrukningen kostar pengar. Exempelvis kan ett läckage vid en bevattningspunkt kopplad till dricksvattenätet kosta över 50 000 kr om det uppstår utan att någon har vetskap om läckan.

Under perioden april – oktober finns flera fysiska personer med maskinella resurser som transporterar vatten samt som åker ut till olika platser för att vrida om kranen manuell vid enskilda bevattningspunkter. Även för kontroll av bevattningsbehov åker personal ut fysiskt till varje punkt för kontroll av fukthalt. Både transporterna med vatten, manuellt reglage och kontroll kräver mycket resurser och tid som inte finns.

Idag finns en rad platser som behöver bevattning och delvis är infrastrukturen med rör utbyggd, men väl vid bevattningspunkten finns oftast bara en kran istället för en styrenhet. Styrenheten som borde styra bevattningsbehov, flöde, kontroll och felmeddelande måste vara kompakt enkel och vid dess tänkta placering i mark finns varken fiber eller strömförsörjning utan bara en trycksatt vattenledning.

Marknaden erbjuder idag automatiserade bevattningslösningar för jordbruk och större anläggningar såsom golfanläggningar, både nationellt och internationellt. Många jordbruk med otaliga hektar har fungerande en bevattningslogistik, men denna är svår att anpassa för småskaligheten som finns i svenska kommuner. Olika kommuner har olika varianter för bevattningsteknik men den ofta gemensamma nämnaren är att bevattningen inte är automatiserad utan sköts genom att fysiskt åka mellan de enskilda platserna med olika bevattningsfordon beroende på plats och behov.

Behovet

Behovet avser automatisering gällande styrning av vattenhanteringen inom Växjö kommuns parkdrift, i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält, minskade transporter och utifrån ett klimatperspektiv. Det handlar således om att minska vattenförbrukningen, transporter och hålla ner kostnaden för sjö- och dricksvatten. Resurserna kan på så vis användas mer effektivt och på rätt sätt.

Kontaktuppgifter

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023