Ökad cirkularitet inom bygg- och fastighetsbranschen

Behovet av en ökad cirkularitet av bygg- och rviningsavfall är stort. Som en del av Cykel 2 söker nu SSAM innovatörer för denna utmaning.

Behovsägare

SSAM

Status

Avbruten

I projektet Diaccess använder sig Växjö kommun av upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap. Innovationspartnerskap får användas när den upphandlande myndigheten har behov av lösningar som inte finns på marknaden. I detta fall har behovsägaren SSAM kunnat konstatera att marknaden, och tillgängliga lösningar för utmaningen, har förändrats det senaste halvåret på det sätt att vi väljer att avbryta utmaningen för att revidera vår behovsbild och avgöra vägen framåt.

Om utmaningen

Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser härrör ca 19 procent från bygg- och fastighetssektorn. Av ca 10 miljoner ton avfall, från såväl rivningar och renoveringar som felbeställningar och överblivna rester, rapporteras endast 10 ton gå till återanvändning, enligt statistik från Avfall Sverige.

Detta material skulle kunna återanvändas i mycket större utsträckning och ge såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. En anledning till att så lite material återanvänds är att processen är komplex då den innefattar en lång kedja av aktörer. Till exempel beställare, fastighetsbolag, rivningsföretag, bygglovshandläggare, arkitekter, byggentreprenörer, avfallsentreprenörer etc. men ingen aktör som vill ta ansvar för hela processen.

Att tillgängliggöra material för återanvändning kräver således att samtliga aktörer, oavsett position i värdekedjan, kan söka, lämna och erhålla material via en branschgemensam plattform, vilken kan vara fysisk, digital eller en kombination.

Behovet

En vidareutveckling på den nationella lösning för cirkulärt byggande där återanvändbart byggmaterial, från såväl restdelar som material i sin helhet, tillhandahålls, görs sökbart samt kvalitetssäkras. Lösningen behöver hantera både förvaring av material samt hur materialet överlåts och ska vara tillgängligt för aktörer inom byggbranschen.

Sista dag för intresseanmälan var 11 januari.

Kontaktuppgifter

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023