Behovsanpassad tömning av sopkärl

I Växjö pågår nu ett utvecklingsprojekt, där sopkärlen i miljörummen, kommer kalla på sopbilarna när de är fulla, istället för att rutterna styrs av datumbestämda körscheman.

Behovsägare

SSAM

Status

Tilldelning gjord, utveckling avslutad.

Mer information om status för behovsanpassad tömning av sopkärl på Gyghubs webbplats Länk till annan webbplats.

Bakgrundsinformation om utmaningen

Inom SSAM arbetar 35 fordon, i såväl egen regi som entreprenad, med att samla in avfall. En pågående undersökning indikerar att ca hälften av sopkärlen skulle kunna tömmas mer effektivt om avfallsinsamlingen/tömningen skulle baseras på fyllnadsgraden i stället för dagens statiska körturer med tidsbestämda intervaller. Den största utmaningen ligger i att sätta upp en systemarkitektur, som utifrån analys av data, genererar behovsanpassade körscheman för tömning, istället för datumstyrda.

Behovet

En lösning som tillåter optimerad avfallsinsamling baserat på kundernas behov och därmed minskar den totala mängden avfallstransporter. Lösningen ska i första hand reglera tömning av avfall från flerfamiljshus och verksamheter, men kan med fördel även hantera behovsanpassad tömning av till exempel trädgårdsavfall.

Kontaktuppgifter

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023