Chefer och övriga yrken

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare finns både på grundskolan och i gymnasiet. Arbetet består i att vägleda elever, såväl enskilt som i grupp. Arbetet sker i samarbete med bland annat rektorer, lärare, mentorer och elevhälsa.

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Målet är att eleven ska kunna göra väl underbyggda val och kunna se konsekvensen av dessa. Studie- och yrkesvägledningen är en ständigt pågående process.

För att bli tillsvidareanställd som studie- och yrkesvägledare krävs det att du har en examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet på högskolenivå.

Rektor

Som rektor har du i uppdrag att leda verksamheten mot uppsatta mål, förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse. Du arbetar efter gällande nationella och lokala styrdokument med att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten, att inspirera och stötta arbetslagen i deras utvecklingsarbete och med att leda pedagogerna i den dagliga verksamheten. Som rektor har du ett verksamhets-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
För att arbeta som rektor krävs att du har pedagogisk utbildning och genom arbetslivserfarenhet har utvecklat en god pedagogisk insikt samt god vana av att leda processer. Specifika krav på tidigare erfarenhet och utbildning styrs av uppdraget och specificeras i de annonser som publiceras när behov av rekrytering finns.

Rektor förskola

Som rektor för en förskola har du i uppdrag att leda verksamheten mot uppsatta mål, förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse. Du arbetar efter gällande nationella och lokala styrdokument med att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten, att inspirera och stötta arbetslagen i deras utvecklingsarbete och med att leda pedagogerna i den dagliga verksamheten. Som förskolechef har du ett verksamhets-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
För att arbeta som rektor på förskola krävs att du har pedagogisk utbildning och genom arbetslivserfarenhet har utvecklat en god pedagogisk insikt samt har god vana av att leda processer. Specifika krav på tidigare erfarenhet och utbildning styrs av uppdraget och specificeras i de annonser som publiceras när behov av rekrytering finns.

Senast uppdaterad: 10 december 2021