Pedagogisk personal

Förskollärare

Förskollärare arbetar i förskolan med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med barnskötare och annan pedagogisk personal arbetar förskollärarna med att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten enligt gällande läroplan. Som förskollärare är du ansvarig för att driva den pedagogiska utvecklingen.

Våra kommunala förskolor finns både i centrala Växjö och i våra tätorter, i olika storlekar och med olika profiler. För att bli tillsvidareanställd som förskollärare krävs att du har lärarlegitimation för arbete i förskola. Förskollärarutbildningen är en universitetsutbildning. Vill du studera i Växjö kan du läsa mer om förskollärarutbildningen på Linnéuniversitet.

Barnskötare

Barnskötare arbetar i förskolan med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med förskollärare och annan pedagogisk personal arbetar barnskötarna med att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten. Barnskötarutbildning finns bland annat som en gymnasieutbildning och som YH-utbildning. Våra kommunala förskolor finns i centrala Växjö, i våra tätorter och på landet, i olika storlekar och med olika profiler.

Lärare i grundskola

Grundskolan sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9, inklusive fritidshem. Vi har även tre anpassade grundskolor.

Det finns flera kategorier av lärare som arbetar i grundskolan, exempelvis lärare i förskoleklass, lärare som undervisar i någon/några av årskurserna 1-6, lärare som undervisar i årskurs 7-9, lärare som undervisar på fritidshemmet och lärare som undervisar på grundsärskolan. Undervisar du i något praktiskt/estetiskt ämne såsom musik eller slöjd undervisar du ofta i ett brett åldersspann.

Som lärare arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande läroplan. Du arbetar tillsammans med dina kollegor i arbetslag. Som lärare är du i de flesta fall ansvarig för en klass eller mentor för ett antal elever. Våra kommunala grundskolor finns i centrala Växjö, i våra tätorter och på landet, i olika storlekar och med olika profiler. För att bli tillsvidareanställd som lärare krävs att du har lärarlegitimation för undervisning på grundskolan. Utbildningarna till lärare är universitetsutbildningar. Observera att för att bli legitimerad för att undervisa på anpassad grundskola krävs att du har en specialisering med inriktning utvecklingsstörning i din utbildning. Vill du studera i Växjö kan du läsa mer om de olika lärarutbildningarna som finns på Linnéuniversitet.

Lärare i gymnasiet

Det finns flera kategorier av lärare som arbetar på gymnasiet, exempelvis gymnasielärare som undervisar i de allmänna ämnena och yrkeslärare.

Som lärare arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande läroplan. Du arbetar tillsammans med dina kollegor i arbetslag. Som lärare kan du vara mentor för ett antal elever. Vi har tre kommunala gymnasieskolor med olika profiler och en anpassad gymnasieskola. För att bli tillsvidareanställd som lärare i gymnasiet krävs lärarlegitimation för undervisning på gymnasiet. Du kan bli tillsvidareanställd som yrkeslärare (exempelvis på frisörprogrammet och elprogrammet) utan lärarlegitimation, har du yrkeserfarenhet finns möjlighet att läsa in och bli legitimerad yrkeslärare. Observera att för att bli legitimerad för att undervisa på anpassad gymnasieskola krävs att du har en specialisering med inriktning utvecklingsstörning i din utbildning. Utbildningen för att bli gymnasielärare är en universitetsutbildning. Vill du studera i Växjö kan du läsa mer om de olika ämnesprogrammen på Linnéuniversitet.

Elevassistent

Som elevassistent arbetar du som stöd för en eller flera elever för att de ska lära och utvecklas i skolan utifrån sina förutsättningar. Uppdraget formas efter de behov som eleven/ eleverna har och du arbetar i nära samarbete med övrig pedagogisk personal på skolan. För att arbeta som elevassistent ser vi gärna att du har en elevassistentutbildning eller en utbildning som vi bedömer likvärdig. Elevassistentutbildningen är en YH-utbildning.

Senast uppdaterad: 13 december 2023