Fritidshem

Fritidshem kallas ofta fritids. Fritids finns vid alla skolor.

Barn som är mellan 6 år till 12 år
får gå på fritids.

Barn får vara på fritids på morgonen innan skolan börjar.
Barn får också vara på fritids 
efter att skolan slutat för dagen.

På fritids gör man olika saker tillsammans.
Spelar spel, bakar, leker eller ritar.

Barn får inte vara på fritids om deras mamma eller pappa
är föräldralediga eller arbetslösa.

Föräldrarna betalar för att
barnen ska få vara på fritids.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 14 mars 2023