Växjö resursenhet

Barn som behöver mer hjälp kan gå i skola på Växjö resursenhet.

Växjö resursenhet finns på
Sofieberg på Norr.

Det är få barn
på resursenheten.

Enheten tar endast emot elever från
de kommunala skolorna i Växjö kommun.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 14 mars 2023