Skola för barn som flyttar till Sverige

Information om skola för barn som flyttar till Sverige.

Ibland kommer det barn
från andra länder till Sverige.

Barnen kanske inte kan svenska
när de kommer från andra länder.
Då får barnen gå i en klass
som heter förberedelseklassen.

I förberedelseklassen
kan barnen lära sig svenska.
När barnen har lärt sig en del svenska
får de börja i en klass
där kompisarna kan svenska.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 november 2023