Skolskjuts

Barn som bor långt från sin skola kan få åka buss till skolan.
Det kallas för skolskjuts.

Skolskjuts är gratis.

Kommunen har regler
för vilka avstånd som gäller.

Barn som har ett funktionshinder
kan också får skolskjuts.
Barn som skadat sig 
kan få åka skolskjuts till skolan.

Barn som åker skolskjuts
kan få ta med en kompis hem
om det finns plats med skolskjutsen.

Först måste barnet fråga rektorn
på sin skola
om kompisen får följa med.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 14 mars 2023