Sjukhusskola

Ibland är barn sjuka en längre tid
och behöver vara på sjukhus.

Då kan barnen få gå i en skola
som heter sjukhusskolan.
Sjukhusskolan finns på sjukhuset.
 
Barnen kan gå till skolan på sjukhuset
eller så kommer en lärare till barnens rum.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 21 juni 2023