Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden består av femton ledamöter med femton ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar i en del ärenden. I de ärenden som de inte beslutar i själva lägger de fram förslag till beslut till omsorgsnämnden.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: omsorgsnamnden@vaxjo.se 
Fax: 0470-430 10
Postadress: Växjö kommun Omsorgsförvaltningen Box 1222 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18

För frågor om stöd och insatser: myndighetsavdelningen@vaxjo.se

Ordförande

Ulf Hedin (M)

Vice ordförande

Anna Zelvin (KD)

2:e vice ordförande

Julia Berg (S)

Förvaltningschef

Ewa Ekman

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i omsorgsnämndenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Politik och demokrati