Bostäder på stationsområdet

Bostäder, kontor, hotell och handel planeras byggas i två kvarter på norra sidan av stationsområdet.

Bostäder på stationsområdet, illustration

Under hösten 2022 påbörjar OBOS Kärnhem byggnation av 70 nya bostadsrätter på stationsområdet, på platsen där busstorget är idag. Försäljningen är igång på obos.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024