Villatomter i Gemla

Gemla ligger mellan Alvesta och Växjö stad, vid Helige å.

I Gemla har vi 27 nya villatomter till försäljning för dig som står i den kommunala tomtkön. Intresseanmälan ska lämnas in senast 20 januari 2023.

I området har vi även planerat för två tomter med flerbostadshus, för att skapa möjlighet för fler att kunna flytta till Gemla. I området finns flera gångstigar och ett större grönområde.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024