Villatomter i Gemla

Gemla ligger mellan Alvesta och Växjö stad, vid Helige å.

I Gemla planerar vi för 27 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus, för att skapa möjlighet för fler att kunna flytta till Gemla. I området finns flera gångstigar och ett större grönområde.

Arbeten i området startade i januari 2022 och tomtvisning beräknas ske under hösten 2022. Villatomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2022
Växjö växer