Granskning

Planeringsguiden sida 4 av 7.

Planförslaget skickas på granskning

De närmsta grannarna och myndigheterna som berörs får information om att ett planförslag finns ute för granskning och kan lämna sina synpunkter under tiden granskningen pågår. Planförslaget ställs ut på flera platser i Växjö, till exempel på stadsbiblioteket. Ibland sätts även en annons in i lokaltidningen under kungörelser som talar om var alla kan läsa och se förslaget.

När granskningen är avslutad sammanställer handläggaren alla synpunkter som har kommit in och kommunen ger svar på alla synpunkter i ett så kallat utlåtande. Utlåtandet avslutas med kommunens förslag på hur samhällsbyggnadsnämnden ska besluta, det vill säga att anta planen eller inte.

Senast uppdaterad: 3 januari 2023