Får ni gå in på min tomt?

När Växjö kommuns mätningsingenjörer mäter in fastighetsgränser, byggnader med mera behöver de ibland gå in på fastigheter för att hitta gränsmarkeringar och mäta in byggnader. Gränsmarkeringarna är oftast i form av ett järnrör i marken, det gör att vi ibland behöver gräva för att hitta markeringen.

Kommunen får gå in på tomten för att fullgöra sina uppgifter i att ta fram kartor för samhällets behov enligt plan- och bygglagen samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet.

När mätningsingenjörerna behöver gå in på tomtem ringer de på dörren och informerar om vad de ska göra. Är ingen hemma lägger de en informationslapp i brevlådan. Mätningsingenjörerna har alltid Växjö kommuns arbetskläder och arbetsbil. De kan även legitimera sig med kommunens id-kort.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022